INASS

Publications

Contents &
Papers 2008

Volume 1,

Issue 2

JUN 2008

(30 June, 2008)

Contents & Papers

001
A Real-time Traffic Congestion Estimation Approach from Video Imagery

Li Li, Jian Huang, Xiaofei Huang, Long Chen

010
Design and Realization of the Enhanced Compression Method Aimed at the Vector Map

Xin Xu, Jinguang Gu, Hongbing Zhu, Yimin Qiu

018
A New Class of Digital Watermark Scheme Constructed Based on Double Step Coding and Phase Modulation

Noriaki Minami, Masao Kasahara

024
Improved Mean Shift for Efficient Visual Tracking

Hui Yin, Yongfeng Cao, Hong Sun, Wen Yang

032
Improvement of Intrusion Decision for IDRS with BPNN

Hongmei Kai, Hongbing Zhu, Xiaoli Lin, Kei Eguchi

040
Traffic Balance after Link Failures Using Few Weight Changes

Jing Wu, Chengcheng Guo, Puliu Yan, Jianguo Zhou