INASS

Publications

Contents &
Papers 2015

Volume 8,

Issue 3

SEP 2015

(30 September, 2015)

Contents & Papers

001
Concept Solution Generation for Product Innovation under User Fuzzy Semantic Requirements

WANG Zuojie, LIU Libing, TAN Zhihong, YANG Zeqing, LIU Yanan, ZHANG Song

011
A 4 GHz High-Efficiency High-Linearity GaN Doherty Power Amplifier with Dual DC-Power Supplies

Dun Liu, Qian-Fu Cheng